About

 

Anthropo lab 2016 P1180364 600 dpi

I am a  freelance curator who is currently engaged in postgraduate research with Maynooth University (Dr Mark Maguire, Anthropology PhD Programme ) in association with TCD School of Medicine ((Prof Martina Hennessy) and Kimmage Development Studies Centre (Dr Rob Kevlihan). The project is funded by the Irish Research Council under its Employment Based Postgraduate Research Programme 2015 – 2020.

As a freelance curator I specialise in social documentary and ethnographic photography in Ireland. I am a graduate of NCAD (1984) where I specialised in arts education. I have worked in a number of educational contexts including Triskel Arts Centre (first full time Education Officer in an Arts Centre) and the Arts Council (Education Officer, 1992-5). I joined The National Folk Theatre as Visual Arts Director in 1995 where I worked until June 2010, when I established www.curator.ie as a vehicle for independent visual arts projects. In 2008 I completed an MA by Research (HETAC) and,In 2014, I completed a 2 year Dioplóma sa Ghaeilge with NUI Galway, graduating with a first (Céadonóracha). I am currently involved in developing a post-grad research project with Maynooth University.


Is saor-choimeadaí mé le sáineolas ar chursaí ghrianghrafadoíreact fháisnéise soisialta agus eithneagrafaíochta in Éirinn. Is céimí de chuid an Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha (1984) mé, áit ar dhírigh mé ar oideachas ealaíon. Tá obair déanta agam i gcomhthéacsanna oideachas éagsúla, Ionad Ealaíne Triskel agus An Chomhairle Ealaíne (Oifigeach Oideachais, 1922-5) ina measc. Luigh mé le Siamsa Tíre mar Stiúrthóir Físealaíne i 1995 agus d’oibrigh mé ann go Meitheamh 2010, nuair a bhunaigh mé http://www.curator.ie chun tionscadail nuálacha a chur i gcrích. I 2008 bhain mé amach MA trí Thaighde (HETAC) agus, I 2014 bhain mé amach Dioplóma sa Ghaeilge le OÉG (Ollscoil Éireann Gaillimh) le Céadonóracha. Ta tionscadal iarchéim á fhorbairt agam faoi láthair i dteannta le Ollscoil Maighnúid.


The photograph shows Ciarán Walsh / www.curator.ie approaching the Blasket Island, near Dingle, in a kayak, 2014.

I am married and live in Ballyheigue, Co Kerry. I am a keen mountaineer and kayaker.

Is fear pósta mé atá ag maireachtaint i mBaile Uí Thaidhg, Co. Chiarraí. Bím i gcadhc agus ag dreapadh i gconaí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s